Name: Utrecht
Lat/lon: 52.090701 5.121598
Country: NL
Administrative code: 0344
Ancient name: Traiectum
Canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/places/38

Same As: Francia:places=38 , GeoNames=2745912 , Pleiades=99046

See also: pecs=traiectum; ; wikipedia:nl=Traiectum_(Utrecht); wulfila:lemma=15634

Cites As Evidence
ordered by date

 1. Antonini no. 369, 211-217, mentioned
 2. D_Mer._2 no. 202, 634, as possession
 3. Echternach no. 001, 694, as organisation
 4. Echternach no. 002, 696, as organisation
 5. Echternach no. 007, 698/699, as organisation
 6. Echternach no. 011, 704-10-01, as organisation
 7. Echternach no. 016, 709-05-21, as organisation
 8. Echternach no. 017, 710-07-29, as organisation
 9. Echternach no. 021, 712-06-01, as organisation
 10. Echternach no. 020, 712-03-01, as organisation
 11. Arnulfinger no. 044, 690-714, as organisation
 12. AnnAlam no. 716, 716, as place of event/issue
 13. Echternach no. 028, 718-10-24, as organisation
 14. Echternach no. 030, 721-12-12, as organisation
 15. Echternach no. 031, 721/722, as organisation
 16. Echternach no. 032, 721/722, as organisation
 17. Arnulfinger no. 012, 723-01-01, as possession
 18. Arnulfinger no. 012, 723-01-01, as organisation
 19. Arnulfinger no. 013, 726-07-09, as organisation
 20. Arnulfinger no. 013, 726-07-09, as organisation
 21. EppSel1 no. 073, 746-747, as organisation
 22. Arnulfinger no. 078, 741-747, as organisation
 23. D_Kar._1 no. 005, 753, as organisation
 24. D_Kar._1 no. 004, 753-05-23, as organisation
 25. D_Kar._1 no. 056, 769-03-01, as organisation
 26. D_Kar._1 no. 117, 777-06-08, as organisation
 27. Capit._1 no. 045, 806-02-06, as organisation
 28. bm no. 0578, 815-03-18, as organisation
 29. Utrecht no. 019, 828-02-07, as organisation
 30. Capit._2 no. 194, 831-02, as organisation
 31. Utrecht no. 022, 834-12-26, as organisation
 32. AnnBertin no. 837, 837, as organisation
 33. Nithard no. I/06, 837-11-10, as organisation
 34. Utrecht no. 020, 838-03-23, as organisation
 35. AnnBertin no. 839, 839, as organisation
 36. bmdep no. 563, 814-840, as organisation
 37. D_Lo_I no. 089, 845-03-21, as organisation
 38. AnnBertin no. 846, 846, as place of event/issue
 39. AnnBertin no. 850, 850, as place of event/issue
 40. Utrecht no. 021, 850-08-12, as organisation
 41. AnnBertin no. 851, 851, as place of event/issue
 42. AnnBertin no. 852, 852, as place of event/issue
 43. D_LD no. 068, 854-05-18, as organisation
 44. D_Lo_II no. 007, 858-01-02, as organisation
 45. Capit._2 no. 251, 870-08-08, as organisation
 46. Capit._2 no. 251, 870-08-08, as organisation
 47. Capit._2 no. 251, 870-08-08, as organisation
 48. D_Zw no. 009, 896-06-24, as organisation
 49. D_Zw no. 010, 896, as organisation
 50. D_K_I no. 024, 914-07-09, as organisation
 51. D_H_I no. 027, 931, as organisation
 52. Belgica no. 195, 948, as organisation
 53. D_O_I no. 124, 950-04-20, as organisation
 54. NGL no. 000, mentioned , secondary source
 55. vici_germania no. 000, mentioned , secondary source
 56. CAS, mentioned , secondary source
 57. Prinz_VI, 481-750, as organisation , secondary source
 58. Prinz_VIIC, 690-754, as organisation , secondary source
 59. Prinz_XII no. C, 690-768, mentioned , secondary source

Cites
ordered by title

 1. 7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sco Bonifacio tradiderunt
 2. Cartularium van Radbod
 3. COUNTS of the FRISIANS
 4. Die Kaiserurkunden des Bisthums Utrecht (1880)
 5. Die Traditionen des Klosters Fulda (Ostfriesland)
 6. Diplomata ad s. Willibrordum vel ab eo collata
 7. DUKES of the FRISIANS
 8. Dutch Medieval Sources
 9. Frisian–Frankish wars
 10. Geschiedkundige beschouwing van het aloude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw, 4. (1846)
 11. Gregory of Utrecht
 12. Het oudste cartularium van het sticht Utrecht (1892)
 13. Historische bronnen en mythen van Kennemerland
 14. Lex Frisionum (latin-english)
 15. Nomina geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der nederlandsche aardrijkskundige namen, IIIde Deel. (1887)
 16. Norsemen in the Low Countries. Written sources (latin-dutch-english)
 17. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. 1. Afdeeling, Deel 1. (715-1256) (1866)
 18. Ostfriesisches Urkundenbuch Band 2 (1881)
 19. Properties of Fulda in Frisia. Codex Eberhardi
 20. Property Register St Maarten's Church. Cartularium Radbodi
 21. Regesten van oorkonden betreffende het sticht Utrecht (694-1301). Eerste deel (1908)
 22. Register van oorkonden die in het charterboek van Friesland ontbreken, tot het jaar 1400 (1883)
 23. Saint Willibrord
 24. The evolution of the money standard in medieval Frisia (2000)
 25. The Utrecht Psalter. Digital facsimile of Ms. 32 of Utrecht University Library (820-835)
 26. Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte I (1880)
 27. Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Theil II. Band 1 (1882)
 28. Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Theil II. Band 2 (1882)
 29. Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Theil III. Abschnitt 1. Das Gau Kinnem oder Kennemerland (1886)
 30. Vita Gregorii abbatis Traiectensis auctore Liudgero
 31. Vita s. Willibrordi (Utrecht)